search
top

Strajk Kobiet

W dniu dzisiejszym ma miejsce kolejna odsłona Strajku Kobiet. 03 października miał miejsce Czarny Poniedziałek. Wtedy na ulice wyszło 900 tys. kobiet. Wyszły na ulicę w nawiązaniu do działań rządu i opracowywanych planów zaostrzenia istniejącej ustawy dotyczącej aborcji. Zaostrzenia funkcjonującej ustawy aborcyjnej okazała się motorem do powstania szerokiego ruchu kobiet. Symbolem Strajku stały się czarne parasolki pod którymi kobiety w strugach deszczu na ulicach miast wyrażały swoją niezgodę na próbę zaostrzenia ustawy, która i tak jest już bardzo restrykcyjna. Jesienią rząd wycofał się ze swojej próby zmiany ustawy.

Strajk Kobiet wraca na ulicę z kilku powodów. Antykoncepcja awaryjna funkcjonuje na receptę a nie jak dotąd na żądanie. Zostały ograniczone czasowo ( nie dłużej niż do końca 2018 r.) wiele lat wypracowywane standardy opieki okołoporodowej. Tym samym Minister Konstanty Radziwiłł powołał zespół do opracowania nowego projektu standardów organizacyjnych opieki okołoporodowej. Jednym z członków tego zespołu został mianowany prof. Bogdan Chazan. Osoba prof. Bogdana Chazana budzi wiele kontrowersji w tym zespole. Jest lekarzem, który odmówił wykonania zabiegu aborcji w przypadku ciężkiego uszkodzenia płodu powołując się na klauzulę sumienia. Nie wskazał też innych placówek, które mogłyby taki zabieg wykonać zgodnie z obowiązującym prawem. Zmiana w zakresie wypracowanych standardów oraz powołanie nowego zespołu budzi obawę o rzeczywistą jakość utworzonych standardów.

Pozostałe postulaty Strajku kobiet dotyczą kwestii alimentacyjnych oraz tego, że nie ma w tym zakresie zadowalających rozwiązań, które umożliwiłyby większą ściągalność środków. Rodzice opiekujący się niepełnosprawnymi dziećmi oraz wsparcie Państwa funkcjonuje obecnie na poziomie uniemożliwiającym normalne zapewnienie dzieciom wszelkich niezbędnych pomocy medycznych. Protest również zwraca uwagę na fakt, że debata publiczna dotycząca sytuacji kobiet pozostawia wiele do życzenia. Poza powyższymi punktami na uwagę zasługuje również fakt, że w kraju, w którym zgodnie ze statystykami co roku umiera 15o kobiet w wyniku przemocy domowej, 800 tysięcy takiej przemocy rocznie doświadcza a 30 tysięcy Kobiet rocznie jest ofiarami gwałtu została zniesiona konwencja antyprzemocowa wprowadzona w 2015 roku. Strajk Kobiet wychodzi na ulicę kolejny raz, żeby zwrócić uwagę rządzącym na powyższe kwestie.

top